top of page
Golf Course Aerial Shot

PAIN FREE GOLF FOR EVERY PLAYER

Muskelaktivering i Helsingborg

Muskelaktivering är metoden vi använder för att testa och bedöma rörelse och styrka kroppen och för att kunna åtgärda stelhet och smärta. Typiska golfrelaterade problem som vi ofta jobbar med är ömma ryggar, smärtor i armbågar och axlar, stelhet i rotation och obalans i uppställningen.

Muskelaktivering avslöjar var dina svaga punkter finns så att muskelstyrka kan åtgärdas och ett mer hållbart och effektivt rörelsemönster kan tränas in. Ofta har man ett kännbart problem på en plats i kroppen men flera områden som behöver åtgärdas för att skapa uthållighet och hållbarhet över tid.

 

Muskelaktivering kan du boka med Jonathan som är certifierad specialist. 

bottom of page